سرفصل های دوره اقتصاد کلان ۱

منکیو

• ابزارهای اقتصاد کلان

• محاسبه ی تورم

• عوامل تشکیل دهنده تولید ناخالص ملی

• نظریه توزیع نئوکلاسیک

• بازار وجوه

بلانچارد

• بحران بزرگ مالی جهانی

• تورم، بیکاری و منحنی فیلیپس

• تعادل در بازارها

• هشدار: آیا دولت قادر متعال است؟

• عوامل تبیین کننده نرخ بهره

• تله نقدینگی