بازارهای پولی جهان
بازارهای پولی جهان
بازارهای پولی جهان

تخفیف در تخفیف

• نقش‌های اساسی پول

• انواع پول چیست؟

• هدف گذاری سیاست پولی

• انواع نرخ‌های بهره

• سیاست های پولی خروج از رکود

• تخصیص مسئولیت در اقتصاد کلان

• جریان متعارف

• نظریه مدرن پولی MMT

• راه های خلق پول

• انواع روش‌های محو پول

• عوامل محدود کننده خلق پول

• دو تصور نادرست در مورد QE

• سیاست پولی

• عملیات بازار باز OMO

• تسهیل مقداری QE

• ذخایر Reserves

• دو تصور نادرست درباره خلق پول

• بانک‌ها: واسطه‌گران مالی

• ضریب فزاینده ثابت!

• وام‌دهی و فرصت‌های سودآور

• پول گسترده (نقدینگی) در واقعیت

• اوراق دولت و خلق پول

• محدودیت اصلی بر خلق پول: سیاست پولی

• نیروهای بازار در مواجهه با بانک‌های منفرد

• مدیریت ریسک‌های مرتبط با وام‌دهی

• محدودیت‌های ناشی از واکنش خانوارها و شرکت‌ها

• ۱۰ افسانه در مورد بدهی دولت

• پیوند بین تسهیل مقداری و مقدار پول

• چرا ذخایر اضافی، «پول رایگان» برای بانک‌ها نیست؟

• نتیجه گیری