اصول سرمایه گذاری و ثروت آفرینی
اصول سرمایه گذاری و ثروت آفرینی - فیلیپ فیشر

تخفیف در تخفیف

❓ چرا موفقیت کوتاه مدت شما در بورس تهران دوام نیافت؟

❓ به راستی تفاوت مدل سرمایه گذاری شما با بنجامین گراهام، استاد و مرشد وارن بافت، چیست؟ شریک بافت، چارلی مانگر چطور؟

❓ چرا فیلیپ فیشر خرید سهام ارزان را چندان توصیه نمی کرد؟! آیا اصول ۱۵ گانه فیشر را برای ثروت آفرینی در بورس می دانید؟

❓ پیترلینچ، معتبرترین سرمایه گذار نهادی جهان چه توصیه هایی به شما دارد؟ چگونه بیل میلر هم رشدی کار می کرد و هم ارزشی؟

√ فلسفه سرمایه گذاری فیشر
√ ۱۵ نکته فیشر
√ آنچه سرمایه گذاران باید اجتناب کنند:
• تنوع بیش از اندازه نیازی نیست
• تابع جمع نباشید
• بر سر یک قران دو زار چانه نزنید

√ اصول سرمایه گذاری ارزشی
• تحلیل دقیق
• اصول ایمن
• بازده مناسب
• تمثیل آقای بازار
• حاشیه امن

√ با بنیان شرکت ها آشنا شوید
• درصد از فروش
• سود آوری سال به سال
• رشد سود آوری
• موقعیت وجوه نقد
• نسبت P/E
• عامل بدهی
• سود نقدی
• ارزش دفتری
• وجوه نقد
• موجودی انبار
• برنامه های بازنشستگان کارکنان