دکتر علی سعدوندی
Dr. Ali Saedvandi

درباره کلینیک اقتصاد

کلینیک اقتصاد از سوی دکتر علی سعدوندی با هدف یاری رسانی به شرکت ها و کسب و کارها برای مقابله با بی ثباتی ها در عرصه اقتصاد کلان تشکیل شده است. در این کلینیک کارشناسان زبده در عرصه های مدیریت بانکی، تحلیل اقتصاد کلان، سیاست گذاری اقتصادی، منتور استارت آپ ها و سرمایه گذاری داخلی و بین المللی دور هم گرد آمده اند تا خدمات ویژه مشاوره ارائه دهند.

کلینیک اقتصاد با توجه به سابقه درخشان در عرصه بانکی، آماده است تا برنامه ریزی استراتژیک بانک ها را از مرحله ارائه وضع موجود تا تبیین وضع مطلوب و تحلیل شکاف و در نهایت ارائه و اجرای برنامه ریزی استراتژیک به اجرا درآورد. همچنین ایجاد و رشد واحد مدیریت ریسک بانک ها با هدف اجرای بازل ۳ یکی از نقاط قوت کلینیک می باشد. خدمات مشاوره مدریریت دارایی- بدهی، رتبه سنجی، اعتبارسنجی، مدیریت نقدینگی و ادغام و تملک بانکی از دیگر نقاط قوت مجموعه است.

اعضای کلینیک اقتصاد سال ها تجربه موفق در عرصه مشاوره و تحلیل سرمایه گذاری و سبدگردانی دارند. خدمات این مجموعه دامنه گسترده ای از محصولات سرمایه گذاری داخلی و بین الملل از قبیل سهام، اوراق درآمدثابت، مشتقات، سبدهای مشاع و سبدهای پوششی را در برمی گیرد.کلینیک اقتصاد در سیاست گذاری اقتصاد کلان از قبیل سیاست گذاری پولی و مالی، عملیات بازار باز، طراحی بازارهای مالی و بدهی و بودجه ریزی و کنترل آماده ارائه خدمات است.