تحلیل بنیادی
تحلیل فاندامنتال سهام

تخفیف در تخفیف

 

شامل  ۲ دوره (مجموعا ۶۵ ساعت ویدئوی آموزشی):

 

♦ تحلیل بنیادی سهام (فاندامنتال) (۳۱ ساعت ویدئو)

 

♦ تحلیل بنیادی سهام (فاندامنتال) پیشرفته (۳۴ ساعت ویدئو)

 

مهمترین مباحث مطروحه در این پکیج

• چرا تحلیل بنیادی؟

• شناسایی تحلیل بنیادی

• تحلیل بنیادی و سرمایه گذاری

• عوامل بنیادی کیفی

• ترازنامه

• ساختار سرمایه

• صورت حساب سود و زیان

• صورت حساب جریان وجوه

• مبحث ارزش ذاتی

• PEGY (پگی) چیست؟

• فرمول و محاسبات EPS

• EPS حاصل از عملیات جاری

• EPS و سرمایه

• محاسبه ارزش کل شرکت به فروش

• فرمول و محاسبات نسبت P/E

• ارزش سنجی از P/E

• محدودیت ها در بکارگیری P/E

• P/E آینده نگر

• EPS ساده در برابر EPS رقیق شده

• چگونه نسبت سود نقدی را از صورت حساب سود و زیان استخراج کنیم؟

• ROE و نرخ سود پایدار

• بازده سهام

• سودهای ناسازگار

• بدهی مازاد

• مفهوم ارزش سنجی

• مدل ارزش سنجی نسبی

• مشکلات CAPM

• NPV برای سرمایه گذاری اولیه

• NPV برای جریان وجوه آتی

• درک DDM

• سود نقدی انتظاری

• عامل تنزیل

• جریان وجوه تنزیل شده

• جریان وجوه آزاد (FCF)

• انباشت موجودی انبار

• نسبت گردش دارایی

• ریسک بازار و ارزش ذاتی

• ارزش مطلق

• اهرم مالی

• ارزش کل شرکت در مقابل ارزش بازاری: تفاوت چیست؟