اقتصاد کلان1
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان / ۵۹۹,۰۰۰ تومان

  اقتصاد کلان (۱)

  سر فصل های دوره اقتصاد کلان (۱)    

  • ۱۷۶
  فیلترنویسی بنیادی ( فاندامنتال )
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان / ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  اصول سرمایه گذاری و ثروت آفرینی
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان / ۳۵۰,۰۰۰ تومان

  اصول سرمایه گذاری و ثروت آفرینی (۱)

  سر فصل های دوره اصول سرمایه گذاری و ثروت آفرینی وبینار اول  چرا موفقیت کوتاه مدت شما در بورس تهران دوام نیافت؟  به راستی تفاوت مدل سرمایه گذاری شما با بنجامین گراهام، استاد و مرشد وارن بافت، چیست؟ شریک بافت، چارلی مانگر چطور؟  چرا فیلیپ فیشر خرید […]

  • ۱۰۹
  اصول سرمایه گذاری و ثروت آفرینی - فیلیپ فیشر
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان / ۳۵۰,۰۰۰ تومان

  اصول سرمایه گذاری و ثروت آفرینی (۲)

  سر فصل های دوره اصول سرمایه گذاری و ثروت آفرینی وبینار دوم  چرا موفقیت کوتاه مدت شما در بورس تهران دوام نیافت؟ به راستی تفاوت مدل سرمایه گذاری شما با بنجامین گراهام ، استاد و مرشد وارن بافت ، چیست؟ شریک بافت ، چارلی مانگر چطور؟ چرا […]

  • ۱۰۸
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان / ۳۵۰,۰۰۰ تومان

  اصول سرمایه گذاری و ثروت آفرینی (۳)

  سر فصل های دوره اصول سرمایه گذاری و ثروت آفرینی وبینار سوم  چرا موفقیت کوتاه مدت شما در بورس تهران دوام نیافت؟ به راستی تفاوت مدل سرمایه گذاری شما با بنجامین گراهام ، استاد و مرشد وارن بافت ، چیست؟ شریک بافت ، چارلی مانگر چطور؟ چرا […]

  • ۱۰۶
  بازارهای پولی جهان
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان / ۳۰۰,۰۰۰ تومان

  آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۱)

  سر فصل های دوره آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۱)     دانلود فایل PDF سرفصل های دوره آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۱)

  • ۶۵
  بازارهای پولی جهان
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان / ۳۰۰,۰۰۰ تومان

  آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۲)

  سر فصل های دوره آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۲)     دانلود فایل PDF سرفصل های دوره آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۲)

  • ۵۶
  بازارهای پولی جهان
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان / ۳۰۰,۰۰۰ تومان

  آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۳)

  سر فصل های دوره آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۳)     دانلود فایل PDF سرفصل های دوره آشنایی با سیاست ها و بازارهای پولی جهان (۳)

  • ۶۳
  تحلیل بنیادی
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان / ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  تحلیل بنیادی سهام (فاندامنتال)

  سر فصل های دوره تحلیل سهام (فاندامنتال)     دانلود فایل PDF سرفصل های دوره تحلیل سهام (فاندامنتال)

  • ۹۸