در دوران تحریم و رکود می بایست بودجه دولت به طور واقعی ۱۰ تا ۲۰ درصد در دوران پس از تحریم افزایش یافته و نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص ملی ۲-۳ درصد افزایش می یافت، اما معکوس آن اتفاق افتاده و نشانه هایی از خودتحریمی دیده می شود.

 

نظر دهید

نوزده + 1 =