«علی سعدوندی» از استادان دانشگاه و کارشناسان اقتصادی نیز در برنامه رهیافت گفت: این نامه یک جهش کوانتومی به جلوست.

 

وی افزود: بطورکلی در ذهنیت یک بخشی از اقتصاددان های ایرانی که نظریات آنان در سال های گذشته موجب رکود پایدار در کشور شده است یعنی افرادی در کشور سیاست های انقباضی- ریاضتی را دنبال و معتقد بودند از طریق سیاست های ریاضتی البته با نیت خیر می توان تورم را کنترل کرد.

این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی گفت: این سیاست از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ بطور کامل در کشور اعمال شد و متاسفانه شکست به بار آورد.

وی افزود: بطورکلی می توان گفت سیاست مزبور یک سیاست تعویق تورمی بود بنابراین تا وقتی که بحران کرونا در کشور آغاز نشده بود متاسفانه در برهمان پاشنه چرخید.

سعدوندی تصریح کرد: بودجه سال ۹۹ از نظر اسمی رشد کرده اما از نظر واقعی کوچک شده است.

وی ادامه داد: در شرایط تحریمی و رکودی اگر بودجه دولت کوچک شود می تواند بسیار خسارت بار باشد از این جهت وقتی به نامه ۵۰ اقتصاددان به رئیس جمهور درباره تبعات اقتصادی کرونا نگاه می شود به نظر می رسد این نامه یک توبه نامه ای که در واقع می خواهد ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بر منابع بودجه اضافه کند.

این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی گفت: برای این چنین بحران های که برای اقتصاد ایران اتفاق می افتد باید اقدام به جراحی اقتصادی کرد اتفاقا از این نظر نامه مزبور بر سیاست فعلی دولت ارجحیت دارد چرا که سیاست دولت کاملا بهداشتی و آرایشی است یعنی ابعاد بحران به نحو باید و شاید در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: اگر بحران کرونا هم نبود بودجه سال ۹۹ می بایست اصلاح می شد با وجود این بحران به مراتب شدیدتر بودجه باید اصلاح شود.

سعدوندی با بیان اینکه پیشنهادهای که در نامه ۵۰ اقتصاددان به رئیس جمهور درباره تبعات اقتصادی کرونا آمده چندان چنگی به دل نمی زند، اظهارداشت: با پول پاشی که مثلا حدود چهاردرصد GDP بخواهند از جایی بگیرند و به جای دیگر تزریق کنند خیلی وضعیت کشور تغییر نخواهد کرد.

وی ادامه داد: در این نامه آمده که یک میلیون تومان به هر فرد ایرانی اعطا کنند که در مجموع ۸۰ هزار میلیارد تومان می شود اما هیئت دولت امروز تصویب کرد به ۲۳ میلیون خانوار یک میلیون اعتبار با نرخ ۱۲ درصد پرداخت شود.
استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی به رادیو گفت: این سیاست ها از نظر اقتصاد کلان باید یک بگراند عمیق تئوریک داشته باشد که متاسفانه ندارد.

وی با اشاره به اینکه شوک طرف عرضه و تقاضا همزمان بر اقتصاد کشور وارد شده است، افزود: اگر درآمد دائمی افراد افزایش پیدا کند آن وقت مصرف افراد هم افزایش پیدا می کند.

سعدوندی یادآورشد: همه به نوعی واقفند که بحران ممکن است ادامه پیدا کند و از طرفی طراحان این نامه معتقدند که تحریم ها هم دائمی خواهد بود در این شرایط اگر می خواهید بر رفتار مصرف کننده تاثیر بگذارید که بیشتر مصرف کنند تا بخشی از مشکلاتی که در اقتصاد بوجود خواهد آمد خنثی شود باید درآمد دائمی را افزایش داد نه اعتبار برای خانوارها قائل شد!!.

نظر دهید

یک × پنج =