چگونه می‌توان به تورم ۲۲ درصدی رسید؟ / دکتر علی سعدوندی

با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم هدف یک سال آینده را ۲۲ درصد اعلام کرد، یک کارشناس اقتصادی با اعتقاد به اینکه تحقق این نرخ دست یافتنی است، معتقد است که یکی از ملزومات مهم تحقق تورم ۲۲ درصدی تغییر روش تامین کسری بودجه از محل پایه پولی به سمت انتشار اوراق است.

علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایسنا درباره چگونگی تحقق نرخ تورم هدف اعلام شده از بانک مرکزی، اظهار کرد: اگر بناست که نرخ تورم کنترل شود، باید تمام جامعه بر روی یک نرخ خاص به توافق برسند بنابراین، بخشی از سیاست گذاری پولی بانک‌های مرکزی در دنیا این است که نرخ تورم هدف را اعلام کنند و سپس با رسیدن به آن نرخ، اعتبار لازم را کسب کنند؛ بدین جهت نرخ تورم اعلامی باید قابل دفاع باشد تا بانک مرکزی بتواند به آن نرخ برسد.

وی ضمن مثبت خواندن اجرای سیاست هدفگذاری تورم، گفت: اگر بانک مرکزی به نرخ اعلام شده نرسد، اعتبار بانک مرکزی لطمه خواهد دید و هدف گذاری تورم به عکس خودش تبدیل می‌شود.

در ادامه این کارشناس اقتصادی با اعتقاد به اینکه تحقق نرخ تورم اعلامی دور از انتظار و سخت نیست، افزود: اگر روش تامین کسری بودجه به سمت روش مورد نظر کشورهای پیشرفته تغییر کند، می‌توانیم نرخ تورم را هم به میزان کشورهای پیشرفته برسانیم بنابراین، رسیدن به اقتصاد غیر تورمی اقدام پیچیده‌ای نیست.

این تحلیلگر اقتصادی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: برای تحقق تورم هدف اعلام شده باید روش تامین کسری بودجه از محل پایه پولی به سمت اوراق تغییر پیدا کند که متاسفانه دولت ها در گذشته هر زمانی که با کسری بودجه مواجه شده اند، دست به خزانه بانک مرکزی برده و پول پرقدرت منتشر کرده که تاثیرات تورمی همراه داشته است.

لازم به ذکر است که رئیس کل بانک مرکزی حدود ۱۰ روز پیش از آمادگی این بانک برای اجرای هدف‌گذاری تورم خبر داد که در قالب این سیاست، قطب نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، “تورم هدف” خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد.

پس از این، روز گذشته همتی اعلام کرد که بیانیه چارچوب هدف‌گذاری تورم ششم خرداد منتشر خواهد شد که امروز این بیانیه اعلام شد و طبق آن هدف نرخ تورم بانک مرکزی برای بازه زمانی یک‌ساله ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین شده است.

نظر دهید

یک + 6 =